ticari diye bir konu yok.

ama soyle bir seyler var:
* ticari bekleme yapma