genclige hitabe nedir ?

genclige hitabe

 1. ey turk gencliği!

  birinci vazifen, turk istiklalini, turk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve mudafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gun, istiklal ve cumhuriyeti mudafaa mecburiyetine duşersen, vazifeye atılmak icin, icinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini duşunmeyeceksin! bu imkan ve şerait, cok namusait bir mahiyette tezahur edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek duşmanlar, butun dunyada emsali gorulmemiş bir galibiyetin mumessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, butun kaleleri zaptedilmiş, butun tersanelerine girilmiş, butun orduları dağıtılmış ve memleketin her koşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. butun bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak uzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet icinde bulunabilirler. hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, mustevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr u zaruret icinde harap ve bîtap duşmuş olabilir.

  ey turk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait icinde dahi, vazifen; turk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtac olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


  (gbkz: mustafa kemal ataturk)
  20 ekim 1927
  (13/2/2012 17:36 ~ 13/02/2012 17:37, kanzap)